Pigment Red Series
Pigment Yellow Series
Pigment Orange Series
Pigment Voilet Series
Pigment Blue and Green Series
Inorganic pigment
Iron Oxide Pigment
Intermediate
 
   
 
       Hangzhou Jiekai Chemical Co.,Ltd RM 901, 3#, No. 227, Shixinbeilu Road, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang, China.    Tel:0086-571-83710101    
COPYRIGHT © 2009-2010Hangzhou Jiekai Chemical Co.,Ltd . ALL RIGHTS RESERVED  Technical Support: web114.com.cn